Jak na úspěšný průvodní dopis?

Jak na úspěšný průvodní dopis?

I když průvodní dopisy nejsou vždy vyžadovány, mnoho vedoucích zaměstnanců se na ně stále spoléhá, aby mohli posoudit dovednosti, zkušenosti a zázemí uchazeče ve vztahu k dané pozici. Je-li to volitelné, je předložení průvodního dopisu také skvělým způsobem, jak jít nad rámec toho, jak ukázat zaměstnavateli, že máte o práci skutečný zájem.

Klíčem k napsání efektivních průvodních dopisů je stručné sdělení, jak vaše profesionální zkušenost odpovídá potřebám role a kultury společnosti. Níže si vysvětlíme, jak napsat motivační dopis, který u zaměstnavatelů udělá skvělý první dojem.

Co je průvodní dopis?

Průvodní dopis, obvykle se třemi až čtyřmi odstavci, vysvětluje váš zájem o práci a společnost i jak se hodíte pro danou roli. Jednostránkový samostatný dokument vyjadřující váš zájem na pozici, který se obvykle předkládá spolu s vaším životopisem v žádosti o zaměstnání. Tento dopis by měl zdůraznit vaše dovednosti, zkušenosti a úspěchy ve vztahu k pozici, o kterou se ucházíte. Na rozdíl od vašeho životopisu vám průvodní dopisy umožňují podrobněji se popsat ohledně vaší profesní kariéry a vysvětlit, proč jste dobrým kandidátem.

Dobře napsaný průvodní dopis má potenciál zapůsobit na zaměstnavatele a odlišit vás od ostatních uchazečů. Abyste se vyhnuli obecnému motivačnímu dopisu, měli byste před napsáním motivačního dopisu provést důkladný průzkum společnosti a role, o kterou se ucházíte.

Formát průvodního dopisu

Správný průvodní dopis by měl obsahovat následujíci sekce:

  • Záhlaví s datumem a kontaktními informacemi
  • Oslovení
  • Úvodní odstavec
  • Prostřední odstavec
  • Závěrečný odstavec
  • Podpis

Průvodní dopis by měl být na jednu stránku a měl by obsahovat jednoduché profesionální písmo, například Arial nebo Helvetica, o velikosti 10 až 12 bodů. Váš dopis by měl být zarovnán doleva.

Začněte záhlavím

Standartně se uvádí osobní údaje v hlavičce dopisu. Tato sekce by měla obsahovat kontaktní informace, datum přihlášky a kontaktní informace příjemce.

Vzor hlavičky průvodního dopisu:

Vaše jméno

Vaše město

Váš telefon

Váš email

Datum

Jméno příjemce

Název firmy

Adresa firmy

Oslovení

Během vašeho průzkumu, zkuste najít jméno člověka, který bude procházet přihlášky k pozici. Z pravidla oslovujeme formálně.

Příklad:

Dobrý den paní/pane Nováku,

Vážený pane Nováku,

Otevřete úvodním odstavcem

V prvním odstavci svého dopisu uveďte název pracovní pozice, o kterou se ucházíte, a kde jste viděli zveřejnění pozice. Vysvětlete svůj konkrétní zájem o roli a společnost, aby čtenář věděl, že jste provedli průzkum a máte skutečný zájem. Stručně uveďte hlavní zkušenosti nebo kvalifikaci, která vás činí správným kandidátem. První část průvodního dopisu je také prvním dojmem, který na vás čtenář zapůsobí, takže je důležité na tuto osobu rychle a stručně apelovat.

Následujte navazujícím odstavcem

Váš druhý odstavec by měl být krátkým přehledem vašich zkušeností, které jsou relevantní pro danou pozici. Zde byste měli zahrnout klíčové úspěchy, dovednosti a speciality, díky nimž jste obzvláště vhodný pro dobrý výkon v dané pozici. Zaměřte se na jednu nebo dvě a uveďte konkrétní podrobnosti o svém úspěchu, včetně měřitelných dopadů, které jste udělali.

Věnujte zvláštní pozornost klíčovým slovům uvedeným v popisu práce a do textu průvodního dopisu uveďte ta, s nimiž se identifikujete. Měli byste uvést pouze informace o svých posledních jednom nebo dvou profesionálních zkušenostech.

Ukočnete uzavíracím odstavcem

Následující odstavec by se měl zaměřit na další klíčový úspěch nebo dovednost, která je relevantní pro danou pozici. Místo opakování podrobností ze svého životopisu rozšiřte konkrétní příběhy nebo anekdoty, které ukazují vaši vhodnost pro danou roli. Opět se zaměřte na příběhy, které prokazují dovednosti a kvalifikace uvedené v popisu práce.

Pokud měníte kariéru, je to dobrá příležitost hovořit o přenositelných dovednostech nebo relativních zkušenostech z vaší kariéry.

Závěr

Průvodní dopis byste měli zakončit odstavcem, který shrnuje důvody, proč se ucházíte o tuto roli, a proč byste se k ní skvěle hodili. Na závěr stručně vysvětlete průvodní dopis a napište, že se těšíte na další kroky od zaměstnavatele. Ukončete svým podpisem v dolní části.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *